Aktuellt

Nasdaqnoterad koncern tar över Säbyholms Förskolor

I Utbildningsnämnden den 29 september invänder Vänsterpartiet som enda parti i kommunen att en Nasdagnoterad koncern får bli ny ägare av Säbyholms förskolor AB. Utdrag ur nämndens protokoll.

”Vänsterpartiet reserverar sig emot beslutet som innebär att vi får in Atvexa
AB, en Nasdaqnoterad skolkoncern som drivs i vinstsyfte. Vi tror inte att det
faktum att vi kommer att få in ett stort aktiebolag med stora finansiella muskler
borgar för den trygghet vi ger kommunens barn.

Vänsterpartiet beklagar naturligtvis också att vi har en lagstiftning som låter
personer dömda till viten av Skolinspektionen, få nytt förtroende att bedriva skolverksamhet i
Sverige.

Tidigare sanktion från tillsynsmyndigheten och/eller
Skolinspektionen: Förvaltningsrätten i Stockholm dömde den 24 april 2019 ut

300.000 kr vite i mål nr 28319-18 till AB Videdals Privatskolor.
Skolinspektionen följer upp ärendet i beslut med dnr 421–218:8423, där
redovisning begärts in den 24 maj 2019. AB Videdals privatskolor har lämnat
sådan redovisning 21 maj 2019. Katarina Hedberg, Angelica Hedin och Anna- Karin Olsson är ordförande respektive ledamot och suppleant i Metapontum
AB. Skolinspektionen har förelagt Metapontum AB om vite på 100.000 kr om
huvudmannen inte besvarar en anmälan. Skolinspektionen följer upp ärendet
med dnr 46–2018:8190 där redovisning lämnats in till Skolinspektionen inom
angiven tidsfrist.”

Kopiera länk