Hagtorp igen

Den styrande koalitionen i Upplands-Bro kommun bara tiger och låter Frösunda Omsorg AB fortsätta med sin misskötses av Hagtorps äldreboende.

Med anledning av den kvalitetsuppföljning som gjorts för Hagtorp, ställde vi i juni frågan på Kommunfullmöktige, om det inte är dags nu att ta tillbaka Hagtorp i egen regi, dvs. kommunal regi. Tina Teljstedt, som är socialnämndens ordförande svarade på frågan och vi fick då veta att “nästa vecka” ska det bli en ny uppföljning för det var ju trots allt 43 av 113 punkter i rapporten från april som inte var godkända.

Det gjordes en ny rapporten som är daterad 20 juni. (Båda rapporterna finns att läsa i socialnämndens handlingar på kommunens hemsida).  Den var uppe för godkännande   på socialnämndens möte den 21 september.  Att godkänna rapporten, en helt annan sak att ta ställning till rapportens innehåll.  Redan i våras borde nämnden ha tagit upp frågan om ifall Frösunda Omsorg AB uppfyller det avtal som tecknats med kommunen. 

Vi i Vänsterpartiet anser att det fanns så mycket brister att nämnden skulle ha varnat Frösunda Omsorg AB om att vi tänker häva avtalet.

Nu några tankar om själva rapporten som skrevs i juni.
Det var fortfarande två punkter som inte fick godkänt. En av dem är att Hagtorps äldreboende inte följer upp sina mål i sin verksamhetsberättelse.
Den andra är att måltiderna inte tas upp av kostombuden varje månad på ett sätt som det krävs i avtalet.

Dessutom kan vi läsa att de som socialnämnden har utsett att granskar Hagtorps äldreboende inte kan avgöra om kommunens mål för verksamheten har meddelats till Frösunda omsorg AB. Det är väl ändå mycket märkligt!

Det är märkligt att de avtalsuppföljning som gjorts i år på Hagtorps äldreboende är svårlästa och krångliga att sätta sig in i.
Det är också märkligt att flera av de punkter som tagits upp i granskningsprotokollet får godkänt – grönmarkering – för att man ska börja göra något i en obestämd framtid.

Det som känns extra märkligt i båda rapporterna är att granskarna godkänner saker som Hagtorp inte har gjort hittills, men som de ska börja göra nu – i morgon eller nästa vecka.

Varje boende ska ha en s.k genomförandeplan (GP) där det framgår vad just han/hon behöver och vad man vill göra. Det kan handla om medicinering, hygien, matsituationen, aktiviteter, träffa vänner, gå till doktorn m.m.                                                           Genomgående framgår det att det inte finns rutiner för hur man ska hantera de boendes GP.

MEN de lovar att de ska bli bättre på det!!!! Så då ger granskarna Hagtorp godkänt på de punkterna. Tänk er hur det skulle vara i skolans värld – en elev blev inte godkänd på provet i onsdags, men lovar att göra om det på fredag. Då kan läraren med en gång, innan omprovet genomförts, sätta betyget godkänd. Den läraren skulle förlora jobbet. MEN Frösunda Omsorg AB får godkänt och kan fortsätta.

I september på Kommunfullmäktige frågade Vänsterpartiet Tina Teljstedt “hur mycket krävs det för att kommunen ska häva avtalet!”
Svaret vi fick var ett utdrag ur avtalet mellan kommunen och Frösunda som beskrev hur man gör om man vill häva det. Alltså inget svar på frågan.

I maj skrev vi ett inlägg här och det har vi fått svar på – gå in på den här länken så ser du svar från en person som har en anhörig på Hagtorps äldreboende.

 

Kaos på äldreboendet Hagtorp

 

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar