Odemokratiskt i kommunstyrelsen i Upplands-Bro

Onsdagen den 7 november 2018 hölls det första sammanträdet för kommunstyrelsen under den nya regimen i Upplands-Bro kommun.

Det var anmärkningsvärt att i handlingarna till sammanträdet fanns det ett stort antal ärenden som var ofullständiga.

I ärende efter ärende saknades väsentliga och avgörande uppgifter. De vill inrätta två nya nämnder och två nya utskott. I förslagen till beslut fanns ingen beskrivning till vad de nya nämnderna ska arbeta med det fanns inte heller någon arbetsbeskrivning till de nya utskotten.

V och S yrkade på återremiss i samtliga dessa ärenden. Koalitionen använde sig av härskartekniker genom att undanhålla information och sedan trumma igenom sina beslut.

Resultatet blir att kommunstyrelsen har fattat beslut i ärenden som man inte vad de innebär.

Har den nya koalitionen visat sitt rätta ansikte när de åsidosätter den kommunala demokratin?

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar