Kaos på äldreboendet Hagtorp

Underbemanning och täta chefsbyten omöjliggör god kvalitet på omsorgen.

Vi har granskat kommunens uppföljning av verksamheten på Hagtorps äldreboende.

Under 2017 har man granskat 113 kvalitetskrav. Av dessa anser man att 57 krav är helt uppfyllda, 43 delvis uppfyllda och 13 inte alls uppfyllda.Av de 43 kraven som anses delvis uppfyllda har vi hittat 15 som vi anser bör klassas som ej uppfyllda.Av de 57 kraven som i uppföljningen anses helt uppfyllda har vi hittat 4 där vi ifrågasätter hur man kan anse dem uppfyllda.

Vi har också kunnat konstatera att man på fyra år har haft sex verksamhetschefer och nu söker den sjunde. Personalen har larmat flera gånger under hösen 2016 till kommunen om missförhållanden och underbemanning. Ingenting har hänt!

Därför kräver vi att kommunen säger upp avtalet med Frösunda Omsorg AB och återtar driften i egen regi.

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar