Ett Upplands-Bro för alla – inte bara några få

Kommunalskatten är våra gemensamma pengar och ska användas för att finansiera verksamheter som fyller medborgarnas behov inom områden som bostäder, utbildning, vård, omsorg, infrastruktur, yttre miljö  och fritid.

Genom gemensam och solidarisk finansiering kan vi se till att alla våra barn får en bra grundläggande utbildning och på så sätt en chans till ett bra liv.

Genom gemensam och solidarisk finansiering kan vi se till att det finns boenden och hemtjänst när vi blir gamla eller sjuka.

Eftersom vi finansierar allt sådant här tillsammans, ska vi som kommuninvånare ha ett så stort inflytande över det som möjligt. Det gör vi bäst genom att sköta det i kommunal regi. Det är bättre än att lägga ut det på privata företag, där vi förlorar vår demokratiska insyn och skattepengar går till privata vinster.

Kommunvalet kommer ofta i skymundan  gentemot riksdagsvalet eftersom de båda valen har en gemensam valdag. Men det är kommunvalet som mer direkt påverkar vår vardag. Det är i kommunen vi bestämmer hur vår yttre miljö ska vara, var det ska byggas hus och av vilken typ, var vägarna ska gå. Här bestämmer vi hur skolor, förskolor, äldrevård, hemtjänst och personlig assistans ska skötas.

Hela idén med en kommun som organisation är att vi som bor i den ska kunna ha det så bra som möjligt. Det är effektivt att gå ihop om att finansiera vägar, skolor, äldre- och andra boenden för speciella behov, utomhusmiljöer.

Vänsterpartiet i Upplands-Bro vill förändra och förbättra vår kommun och göra den tryggare för oss som bor här.

Trygghet byggs inte på en dag eller med punktinsatser.

Trygghet  förutsätter en långsiktig politik.

Trygghet finner vi i att vara förankrade i vår omgivning, att ha en bostad till rimlig  kostnad, ett jobb vi känner att vi orkar med fram till pensionen, att våra barn går i en bra skola och att vi får den hjälp vi behöver när vi blir gamla eller sjuka.

       Foto: Vasily Koloda, Unsplash

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar